วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษ: Information technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ: นายธนา เมฆนาคา (บอล)
ค.บ.4 คณิตศาสตร์
ภูมิลำเนา:80 หมู่3 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
คติประจำใจ:เอาเหอะ อยากทำไรก็ทำไปเหอะ